Dầu Hàng Hải

Chúng tôi có cung cấp các loại dầu nhớt TOTAL Hàng Hải cho các loại tàu biển.Tính theo phuy mỗi phuy chứa 208 Lít Dầu.

 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Aurela XL 440.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Aurela XL 430.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Aurela XL 330.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Disola M 412.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Disola M 312.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Talusia HR.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Atlanta Marine D.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Disola M3015.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Disola M4015.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Aurelia XL 3030.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Aurelia XL 4030.
 • Dầu nhớt Hàng Hải Total Aurelia XL 4040.

Xin Vui Lòng Liên Hệ Với Công Ty Để  Biết Giá Chi Tiết Dầu Nhớt và Đặt Hàng.